پرداخت توسط کليه کارت هاي شبکه شتاب
مبلغ : ريال
نام پرداخت کننده :   *
ايميل :   *
شماره موبايل :   *
توضيحات :   *

نام دروازه پرداخت : فروشگاه بل

نام پذيرنده : جعفر جاودانی پور

شماره حساب :  8068757948

شماره کارت : 6104337729291136

ايميل : order@ttbell.com

آدرس وب سايت : www.ttbell.com